Aanleverspecificaties Visuals

Door technologische ontwikkelingen kunnen hierin wijzigingen plaats vinden. Eerdere versies vervallen met de laatste versie.

PDF

Lever je bestanden aan als PDF versie 1.7, maar voordat je een goed PDF bestand kunt aanmaken, is het van belang dat de open bron bestanden (zoals Indesign, Photoshop of Illustrator) ook voldoen aan de richtlijnen voor andere bestandsformaten die verderop beschreven staan.

Houd verder bij het maken van PDF’s rekening met de volgende richtlijnen:

   Gebruik géén andere setting om een PDF aan te maken. Dus geen PDF/X-1a, -3 of -4 (wanneer renderintenties bewust worden gebruikt; neem contact met ons op!)

   Plaats geen gekleurde snijlijnen of kaders om het te printen beeld.

   Bestanden aanmaken op schaal 10%.

    De maatvoering (of de verhouding) van het bestand moet overeenkomen met het bestelde formaat.

    De trimbox moet aanwezig zijn in bestanden met snijtekens en/of overlap. De trimbox wordt gebruikt om de PDF te verschalen naar het bestelde formaat.

   Alle lettertypen moeten volledig worden ingesloten of omgezet naar lettercontouren.

  Verwijder alle onzichtbare lagen in de opmaak.

  Beelden niet zelf opdelen. Daarvoor gebruiken we onze workflows.

  Gebruik korte bestandsnamen en geen speciale tekens, zoals $%_/#@?!\.

  Aparte files aanmaken van elke pagina, geen multipage documenten.

Bestanden die niet exact voldoen aan bovenstaande specificaties, kunnen afwijken van het beoogde resultaat.

Andere bestandsformaten

Ben je niet in staat om een PDF volgens onze richtlijnen te maken? De volgende bestandsformaten kunnen we ook

verwerken, maar hebben niet onze voorkeur.

Adobe Photoshop t/m versie CC:

  Bestandsgrootte niet groter dan 29999 pixels (breedte en/ of hoogte). Bestanden die groter zijn worden aangepast naar 29999 pixels.

  Gebruik alleen de kleurmodussen RGB of CMYK.

  Verwerk de beelden alleen in een 8-bits kanaal.

   De laatste handeling voor het opslaan voor afdrukken is: Eén laag maken in het lagenvenster.

   Kies bij het opslaan van de file de optie bewaren inclusief icc profiel. (Voorkeur Coated Fogra27 of sRGB) Adobe Illustrator t/m versie CC:

  Lettertypen altijd omzetten naar lettercontouren.

  Opmaak in CMYK-modus.

  Geen kleurverlopen maken in Illustrator. Zie de uitleg

Kleurverlopen.

   Bij gebruik van bijv. filters en/of transparantie kan een heel gecompliceerde opmaak ontstaan. Dit bestand moet dan worden omgezet in Photoshop.

   Vectorpatronen moeten worden omgezet in Photoshop.

   Opslaan als pakket. De gebruikte koppelingen en lettertypes worden daarmee automatisch ingesloten.

Adobe Indesign t/m versie CC:

  Het bestand altijd opslaan als pakket. De gebruikte koppelingen en lettertypes worden daarmee automatisch ingesloten.

   Geen PDF/X-1a, -3 of -4 files plaatsen in Indesign, vraag altijd naar de originele open bron bestanden.

Kleurgebruik algemeen

  Je kunt aanleveren in zowel CMYK als RGB.

   Geen Grijswaarden (Grey-scale) of LAB-Kleur gebruiken.

   Bij een ontbrekend icc-profiel wordt standaard het Coated FOGRA27 of het sRGB profiel gebruikt. Een bij het bestand opgeslagen icc profiel wordt door ons gerespecteerd.

   Icc informatie en renderintenties van PDF/X-1a, -3 en -4 worden niet ondersteund, we gebruiken dan onze standaard; Coated FOGRA27 of het sRGB profiel.

   PMS-steunkleuren worden automatisch omgezet in CMYK waarden van de PANTONE Color Bridge Coated bibliotheek.

    Let op: Steunkleuren zijn bij printen altijd een benadering. Wij zullen (op speciaal verzoek) de steunkleuren zo goed mogelijk benaderen middels een testprint.

   Indien gebruik wordt gemaakt van overdruk en/of transparantie in combinatie met steunkleuren, is de kans groot op een ongewenst resultaat.

   Vermijd overdruk (met uitzondering van witprint; zie uitleg verderop).

   Wanneer bestanden onderling afwijken in kleuropbouw, kleurmodus, icc-profielen, zal het printresultaat ook in kleur afwijken.   

Zwart

  Het diepste zwart kan worden bereikt door de volgende kleuropbouw aan te houden: CMYK 86, 85, 79, 100 of RGB 0, 0, 0.

   Kleine tintverschillen in zwart bij foto’s, zijn in de print nauwelijks zichtbaar.

   Let op: Bij bestanden waar gebruik gemaakt is van zowel foto’s (bitmaps) als vectoren, is het zeer belangrijk dat voor beiden (vectorzwart en fotozwart) dezelfde bovengenoemde zwartopbouw wordt toegepast. Je krijgt anders kleurverschil in het zwart binnen één print.

Wit

Op een aantal machines hebben we de optie ‘witprint’. Hierbij zijn verschillende uitvoeringen mogelijk voor diverse toepassingen. Bel ons voor technische ondersteuning bij de opmaak van de bestanden.

Kleurverlopen

De beste resultaten worden behaald door de verlooptinten in de basis aan te maken in Photoshop in een hoge resolutie. Wanneer je op een andere manier een kleurverloop aanmaakt, bijv. in Illustrator, dan kan streepvorming (banding) ontstaan.  Deze streepvorming in een kleurverloop is ook al te zien in het bestand zelf.

Resolutie

  Buiten en veraf 12 dpi tot 30 dpi (op eindformaat) toepassing: grote doeken

  Buiten en dichtbij  30 dpi tot 70 dpi (op eindformaat) toepassing: middel grote doeken

  Binnen en veraf  30 dpi tot 70 dpi (op eindformaat) toepassing: middel grote doeken

  Binnen en dichtbij  70 dpi tot 120 dpi (op eindformaat) toepassing: kleine bordjes/displays Voorbeeld: Voor foto’s (bitmaps) op een groot formaat zeildoek voor buiten, is een eindresolutie van 30 dpi ruim voldoende. Wanneer je dit doek gaat opmaken op 10% van het eindformaat, moeten de beelden in het bestand op 300 dpi opgemaakt zijn.

Maatvoering

  We communiceren breedte x hoogte (BxH) in mm.

  Het bestelde formaat in de order is voor ons leidend en zal als netto afgewerkt eindformaat uitgeleverd worden.

   Bestanden die niet overeenkomen met het gevraagde formaat, maar die wel in de goede verhoudingen zijn aangeleverd, worden automatisch op het gevraagde formaat geschaald. Bij een grote maatafwijking nemen we contact met je op.

   Je bestanden worden bij verwerking 3 tot 6 mm vergroot. Dit in verband met een eventuele nabewerking (snijden).

  Standaard worden je bestanden automatisch opgedeeld wanneer het gevraagde formaat groter is dan de printbreedte van ons materiaal.

  Zorg dat teksten en logo’s altijd minimaal 2 cm van de rand of stiknaden verwijderd zijn! Heb je specifieke wensen betreende de opdeling, geef dit goed aan in de order, dan houden wij daar rekening mee.

   Houd bij de opmaak extra rekening bij rekbare materialen zoals textiel; belangrijke onderdelen, zoals logo’s, mogen niet te dicht op de rand staan.

   Als opgedeelde beelden optisch door moeten lopen, vermeld dit dan duidelijk in de orderinfo!

Contour snijden of frezen van vormen

  Zorg ervoor dat er extra beeld van 3 mm om het te snijden/frezen artwork zit.

   De radius van de te snijden ronde hoeken niet kleiner maken dan 3 mm. Houd de snijlijn vloeiend en niet te gedetailleerd.

Optimale kwaliteit

   Wanneer je aangeleverde bestanden voldoen aan onze aanleverspecificaties, kunnen we je de hoogste kwaliteit prints bieden.

   Zorg dat teksten en logo’s altijd vector georiënteerd worden opgemaakt. De foto’s (bitmaps) in de  bovenstaande geadviseerde resolutie opmaken.

Schermweergave Acrobat

   Zet ‘Overdrukvoorbeeld gebruiken’ op ‘Altijd’ bij Acrobat. Dat doe je in Acrobat (Pro of Reader) onder Voorkeuren – Paginaweergave.

   Controleer daarna de PDF bestanden voordat je ze aanlevert.

Templates

Voor bepaalde standaardproducten zoals beachflags en plattepees producten hebben we templates en/of richtlijnen gemaakt. Deze kun je bij ons aanvragen.

Aanleveren van bestanden 

Je kunt je bestanden bijvoorbeeld via wetransfer naar ons emailadres info@beurswand.nl sturen.

Call Now Button